Een aansprakelijkheidsverzekering, ofwel AVP, is een verzekering waarmee je je verzekert tegen eventuele schade die jij toebrengt aan iemand, of aan iets, anders. Een andere naam voor AVP is ook wel Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering,  en deze naam geeft goed aan wat er gedekt is. In principe alles waarvoor je wettelijk aansprakelijk gesteld kan worden, en dat kan leiden tot (aanzienlijke) kosten voor jezelf. Loge’s en huispersoneel vallen ook onder deze verzekering voor zover zij geen eigen verzekering hebben afgesloten. Als je een partner hebt en minderjarige kinderen, dan zijn deze niet automatisch meeverzekerd, het is dus belangrijk om ook je partner en kinderen op het verzekeringsbewijs bij te schrijven. Dit kan door simpelweg een gezinsdekking te nemen.

Huisdieren zijn automatisch meeverzekerd, zolang het dier geldt als particulier bezit.

Omdat het risico voor de verzekeringsmaatschappij zeer groot is bij deze verzekering, gelden er een aantal belangrijpe beperkingen. Het verzekerd bedrag kent een maximalisering, die meestal stopt bij 2,5 miljoen euro. Bij schades  hierboven kan de rechter je echter verplichten het meerdere zelf te vergoeden.

Uitgesloten worden schades die je met opzet aanricht, of met de intentie dat het tot schade kon gaan leiden. Maar ook zaken als seksuele gedragingen, zaakschade tussen verzekerden onderling en schades door het bezitten en/of gebruiken van illegale wapens,  en schades veroorzaakt door motorrijtuigen, luchtvaartuigen en boten zijn uitgesloten. Voor deze laatste drie genoemde kan wel een aparte verzekering worden afgesloten, die eventuele schade dekt.

De meeste verzekeringsmaatschappijen maken een uitzondering voor de vriendendienst. In deze gevallen kun je je moreel verplicht voelen om de schade te vergoeden die je hebt gemaakt tijdens het helpen van een vriend of kennis.

Je kunt deze verzekering alleen afsluiten als je in Nederland woonachtig bent.