Het is Prinsjesdag geweest en dat betekent dat de voornaamste wijzigingen wat betreft de zorgverzekering in 2017 bekend zijn. Als student was de derde dinsdag van september misschien een heel gewone dinsdag voor je en heb je niets van de toekomstige veranderingen mee gekregen. Wil je wel op de hoogte zijn van de veranderingen? Lees in deze blog de belangrijkste informatie over de zorgverzekering en hoe deze in 2017 verandert.

Eigen risico

Het eigen risico is een bedrag dat je als verzekerde betaalt voor de eerste zorgkosten. Voor sommige vormen van zorg geldt het eigen risico niet, bijvoorbeeld voor een huisartsconsult. Als student moet je dus zeker langsgaan bij de huisarts wanneer je ergens last van hebt! In 2017 zullen er verschillende vormen van zorg niet meer onder het eigen risico vallen, waaronder dieetpreparaten en bepaalde zorgprogramma’s. De overheid heeft besloten dat het verplichte eigen risico in 2017 voor iedereen hetzelfde blijft, ook voor studenten. Dit betekent dat het eigen risico 385 euro zal bedragen.

Zorgpremie en zorgtoeslag

Om verzekerd te zijn, betaal je maandelijks een premie. De hoogte van deze premie is afhankelijk van je zorgverzekeraar en je aanvullende verzekering. Er bestaan zorgverzekeringen die speciaal gericht zijn op studenten. Deze hanteren lagere premies en bieden extraatjes die interessant kunnen zijn voor studenten: vergoeding van anticonceptiemiddelen, zorg in het buitenland of fysiotherapie. Ieder jaar maken alle zorgverzekeringen de hoogte van hun premie bekend. Momenteel hebben nog niet alle verzekeraars dit gedaan, maar zorgverzekeraar DSW wel. Zij geven aan dat hun premie met 10 euro verhoogt en waarschijnlijk zal een verhoging van hetzelfde bedrag te verwachten zijn bij de andere zorgverzekeraars.

Als student zou je misschien denken dat dit slecht nieuws is, omdat je maandelijks meer moet gaan betalen voor je zorgverzekering. Toch hoeft een verhoging van de premie geen reden te zijn voor paniek, want de overheid compenseert dit door de zorgtoeslag te verhogen. In 2017 zullen groepen met een laag inkomen meer zorgtoeslag ontvangen dan groepen met een hoog inkomen. Vooral voor de student, die over het algemeen gezien een laag inkomen heeft, is dit gunstig. Dankzij het lage inkomen dat je als student hebt, zul je in 2017 een hogere zorgtoeslag ontvangen.